Levendige Bijeenkomsten

Bouwstenen voor een LEVENDIGE BIJEENKOMST

Maranza MeemakersMeemakers zijn mensen uit de organisatie die samen een opdracht helpen waarmaken. Meemakers sessies voorafgaand aan een bijeenkomst zorgt voor een bijeenkomst die professionals ook echt zelf willen meemaken.

(...) Door te werken met een meemakersgroep waarin de deelnemers het beste van zichzelf inbrengen, samen creëren en ideeën stapelen, op elkaar (leren te) vertrouwen, reflecteren en verantwoordelijkheid nemen, is in een beperkt aantal sessies een gedragen en geslaagde regioteamdag georganiseerd.

Ester Rood,

bestuurssecretaris De Zorgcirkel


Maranza

Ms of Ceremony


Met Maranza krijg je niet een inhoudelijke dagvoorzitter (dat kunnen jullie namelijk heel goed zelf), maar een uithoudelijke dagvoorzitter. Hoe blijven we allemaal vol aanwezig? Maranza kan vooraf met jullie meedenken over wat werkt en wezenlijk is tijdens jullie bijeenkomst. Op de dag zelf zijn wij verrassend inzetbaar om sprekers en publiek mee te nemen in een bijeenkomst die we werkelijk beleven.

(...)De deelnemers van ons congres waren laaiend enthousiast over Marihuela als dagvoorzitter!

Elianne de Kat Bestuurslid NVvPO

Maranza

MeespeelvoorstellingMaranza speelt met wat er werkelijk speelt. Maranza werkt samen met een professioneel team van improvisatieacteurs, muzikanten en technici.

Bij de interactieve voorstelling van Maranza, speelt publiek een grote rol. Niet alleen delen ze via anonieme briefjes de winst en weerstand binnen hun organisatie, maar moedig publiek wordt uitgenodigd (vrijwillig!) mee te spelen. De kleurrijke kostuums geven negen perspectieven op dezelfde werkelijkheid, waardoor je verschillende collega's beter leert begrijpen. Een Maranza voorstelling spiegelt, brengt lichtheid in zware zaken en onthult wat gezien wilt worden.

(...) Maranza wist de juiste toon te zetten en met behulp van de input van de deelnemers via groene en rode briefjes was de inhoudelijke boodschap ook nog eens zeer treffend.

Albert Kerssies

Directeur VTW