Maak het mee

met Maranza!


Maranza is een belevenis...


Het werk en de werking van Maranza is lastig in woorden te vangen. Het is een belevenis die buitengewoon op maat ontstaat. Daarom kiezen we er op deze website voor om met name onze klanten het woord te geven over hun ervaring met onze voorbereiding, onze bijdrage op bijeenkomsten en onze nabereiding. Of bel ons even, dan denken we vrijblijvend met jullie mee of Maranza past bij jullie wensen. 0626248484

We wilden geen droge conferentie, maar iets anders...

Maranza begeleidde begin januari 2020 een bijeenkomst over Uitbuiting Achter de Voordeur in Amsterdam. Organisaties FairWork en het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel van HVO-Querido sloten hiermee een jarenlang gezamenlijk project af. We wilden de successen vieren en zorgen dat betrokkenen actief blijven samenwerken. We wilden geen droge conferentie, maar iets anders. Daarvoor is begeleiding door Maranza uitermate geschikt! Maranza heeft ons in de voorbereiding al goed geholpen met de insteek van de bijeenkomst. Zij beloofde ‘het gevoel in de bijeenkomst te leggen’, en dat is helemaal gelukt. Uitbuiting is een zwaar onderwerp. Maranza slaagde er in de deelnemers soms te laten lachen en op een ander moment te ontroeren. Ze betrok deelnemers uit het publiek, waardoor de inhoud van de bijeenkomst meteen concreet werd, maar deelnemers elkaar ook goed leerden kennen. Niemand bleef afzijdig. Er lag meer emotie in de bijeenkomst dan gebruikelijk waardoor deelnemers heel open en betrokken waren. Juist voor een bijeenkomst gericht op samenwerking en betrokkenheid, was dit heel geschikt. We kunnen Maranza zeker aanraden.

Anna, Karin, Julia en Sabrina van Fairwork


En toch wil je weten: “Wat kun je verwachten”

Vaak maak je je als opdrachtgever aan de voorkant van een externe inhuur zorgen om het HOE. Maar dat is juist datgene dat je in het volste vertrouwen aan Marihuela/ Maranza kunt overlaten. Dat is de magie die Maranza/ Marihuela inbrengt tijdens de voorstelling. Het is niet voor niets improvisatietheater.

Bespreek aan de voorkant vooral je zorgen, je vraagstukken, je wensen voor je organisatie, hoe je kijkt naar je medewerkers/ collega’s, je stakeholders, de omgeving. En deel hoe het nu is…. Al die informatie ontdek je later in de voorstelling.

En toch wil je weten: “Wat kun je verwachten”:

Kippenvel momenten, uitbundig lachen, diepe ontroering, meerdere spiegels, iedereen doet mee, verrassing, luchtigheid en nog veel meer. En binnen al die gekkigheid gaat het wel ergens over. Juist over datgene wat jij als opdrachtgever vertaald wilde zien.

Inmiddels drie keer met Maranza gewerkt. Alle keren door de aanwezigen en mijzelf zeer positief beoordeeld. Er wordt nog maanden later over de boodschap en hetgeen beleefd is gesproken. Hoe efficiënt is dit! Wat mij betreft werk ik nog veel vaker samen.

Elma Groen


Bijeenkomsten die we hebben meegemaakt:

Ik en mijn familie

's Heerlenloo

Mooi hoe Maranza tijdens het congres Ik en mijn familie aansluit bij hetgeen er leeft in de zaal! Maranza durft werkelijk los te laten en 'te laten ontstaan'. Weet aanwezigen echt te raken: een aanrader!!!

Stieneke Ruitenbeek-Kieft 's Heerlenloo


Great Minds Meeting

Master Peace

MasterPeace is een internationale vredesorganisatie die muziek en kunst gebruikt om mensen van alle achtergronden te inspireren tot het aangaan van een dialoog om samen te bespreken hoe perspectief gecreëerd kan worden voor iedereen. We “celebrate diversity and are passioned to support an inclusive society”

Op 3 september organiseerden we onze jaarlijkse “Great Minds Meeting” in Utrecht. Het centrale thema was “Colourful”.

Ca 250 aanwezigen vanuit een diverse achtergrond zoals onderwijs, sociale ondernemers en creatieven hebben met elkaar echt gesproken over de dilemma’s en kansen in onze samenleving.

Marihuela was DE verbindende factor tussen de thema’s in het plenaire deel. Als er 1 persoon is die staat voor diversiteit , inclusiviteit en kleurrijkheid , dan is het Marihuela!

Authentiek en passievol, verrassend en verleidend, scherp en to the point.

Onze survey onder de aanwezigen gaf een enorm hoge score, met enorm veel dank aan en waardering voor Marihuela

Aart Bos Global Leadership Masterpeace


Op zoek naar Talent!

Careander

Met Maranza op ontdekkingsreis, op zoek naar onze talenten. Careander is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Zaterdag 9 juni stond in het teken van talenten. Centraal stond de vraag: ieder mens heeft een talent en welke heb jij? De groep bestond uit 70 personen en samen hebben wij ontdekt hoe de eigen talenten in de schijnwerper konden komen te staan. Allereerst was er een opening door theater, er waren workshops en we gingen samen op pad. Kortom we hebben van en met elkaar genoten.We werden ondersteund door de theatergroep Maranza met hun prachtige theatrale omlijsting van de ontdekkingstocht naar talenten. Maranza durfde het aan om mensen uit te dagen, kom maar met ons op het toneel. Met spel, zang en muzikale ondersteuning, dit alles zorgde ervoor dat de zaal uitgedaagd werd om spontaan te reageren. De typetjes die werden neergezet waren herkenbaar en riepen op tot hilariteit, bewustwording en soms tot emoties. De afsluiting was spontaan en werd zelfs een beetje emotioneel. Wat bleek, er waren veel mensen in de zaal die het talent hadden van troosten én knuffelen!

Maranza, bedankt, jullie hebben de bedoeling van de dag gesnapt, uitgedaagd tot herkenning én ons tot nadenken gezet. TOP! Heel veel dank!

Cliënten & medewerkers van Careander