Reacties van klanten


We wilden geen droge conferentie, maar iets anders...

Maranza begeleidde begin januari 2020 een bijeenkomst over Uitbuiting Achter de Voordeur in Amsterdam. Organisaties FairWork en het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel van HVO-Querido sloten hiermee een jarenlang gezamenlijk project af. We wilden de successen vieren en zorgen dat betrokkenen actief blijven samenwerken. We wilden geen droge conferentie, maar iets anders. Daarvoor is begeleiding door Maranza uitermate geschikt! Maranza heeft ons in de voorbereiding al goed geholpen met de insteek van de bijeenkomst. Zij beloofde ‘het gevoel in de bijeenkomst te leggen’, en dat is helemaal gelukt. Uitbuiting is een zwaar onderwerp. Maranza slaagde er in de deelnemers soms te laten lachen en op een ander moment te ontroeren. Ze betrok deelnemers uit het publiek, waardoor de inhoud van de bijeenkomst meteen concreet werd, maar deelnemers elkaar ook goed leerden kennen. Niemand bleef afzijdig. Er lag meer emotie in de bijeenkomst dan gebruikelijk waardoor deelnemers heel open en betrokken waren. Juist voor een bijeenkomst gericht op samenwerking en betrokkenheid, was dit heel geschikt. We kunnen Maranza zeker aanraden.

Anna, Karin, Julia en Sabrina van Fairwork


En toch wil je weten: “Wat kun je verwachten”

Vaak maak je je als opdrachtgever aan de voorkant van een externe inhuur zorgen om het HOE. Maar dat is juist datgene dat je in het volste vertrouwen aan Marihuela/ Maranza kunt overlaten. Dat is de magie die Maranza/ Marihuela inbrengt tijdens de voorstelling. Het is niet voor niets improvisatietheater.

Bespreek aan de voorkant vooral je zorgen, je vraagstukken, je wensen voor je organisatie, hoe je kijkt naar je medewerkers/ collega’s, je stakeholders, de omgeving. En deel hoe het nu is…. Al die informatie ontdek je later in de voorstelling.

En toch wil je weten: “Wat kun je verwachten”:

Kippenvel momenten, uitbundig lachen, diepe ontroering, meerdere spiegels, iedereen doet mee, verrassing, luchtigheid en nog veel meer. En binnen al die gekkigheid gaat het wel ergens over. Juist over datgene wat jij als opdrachtgever vertaald wilde zien.

Inmiddels drie keer met Maranza gewerkt. Alle keren door de aanwezigen en mijzelf zeer positief beoordeeld. Er wordt nog maanden later over de boodschap en hetgeen beleefd is gesproken. Hoe efficiënt is dit! Wat mij betreft werk ik nog veel vaker samen.

Elma GroenMeemakers bij de Zorgcirkel


Een groep enthousiaste medewerkers (‘meemakers’) uit het primaire proces en de ondersteuning, heeft samen met Marihuela twee keer een succesvolle regioteamdag georganiseerd. Marihuela begeleidde de ‘meemakerssessies’ met veel energie en betrokkenheid, oprechte aandacht voor de waardevolle inbreng van iedere meemaker. Met oog voor zowel de inhoud als het proces en de ‘onderstroom’, zonder zweverig te worden. Door te werken met een meemakersgroep waarin de deelnemers het beste van zichzelf inbrengen, samen creëren en ideeën stapelen, op elkaar (leren te) vertrouwen, reflecteren en verantwoordelijkheid nemen, is in een beperkt aantal sessies een gedragen en geslaagde regioteamdag georganiseerd. Met haar krachtige persoonlijkheid, ontwapenende directheid en creatieve aanpak weet Marihuela de kracht van individu en groep te ontketenen en onderlinge verbinding te creëren.

Ester Rood,

bestuurssecretaris De Zorgcirkel


Nationaal POH-congresMarihuela bezit het vermogen om op het podium als dagvoorzitter, zich geheel te verplaatsen in de mensen die in de zaal zitten. Op een fenomenale wijze weet zij hierdoor aansluiting te vinden met haar publiek. Dit doet zij door theater, muziek, inlevingsvermogen en sterke improvisatie. Hierdoor zorgt zij voor vertrouwen, humor, energie en een gevoel van eenheid!   Daarbij is Marihuela prettig in omgang, flexibel en draait haar hand niet om voor noodgedwongen wijzigingen in het programma. De deelnemers van ons congres waren laaiend enthousiast over Marihuela als dagvoorzitter!

Elianne de Kat Bestuurslid NVvPO


"Maranza: het was verrassend en geweldig!"

Enkele reacties van de deelnemers aan het congrestival VTW:


  • Knap gedaan, goede start
  • Leuke verfrissende manier van presenteren.
  • Erg goed gedaan en toch ook inhoudelijk.
  •    Geinig, en leert ons om ook onszelf met een korreltje zout te durven nemen
      Op ontspannen wijze een moeilijk thema gebracht
      Prachtige aanzet tot uit onze comfortzone te stappen als toezichthouder

Onze leden zijn commissarissen/toezichthouders van woningcorporaties.

Als VTW zijn we bezig met een transitiebeweging Toezicht met Passie, naar de moderne toezichthouder.

Voor de plenaire opening en afsluiting van ons congrestival hebben we gezocht naar een manier om onze leden aan het denken te zetten over hun rol als (toekomstige) toezichthouder.

Uiteindelijk hebben we hiervoor Maranza gevonden.

Ik vond het best wel spannend; wisten ze wel genoeg van onze leden en van toezicht houden en werd het niet te leuk?

Ik heb me voor niets zorgen gemaakt; Maranza wist de juiste toon te zetten en met behulp van de input van de deelnemers via groene en rode briefjes was de inhoudelijke boodschap ook nog eens zeer treffend.

Ik zou ze zo weer inhuren.

Het was fantastisch!

Albert Kerssies

Directeur VTW


Thuisvester: Wij bevelen het theater van harte aan.

Improvisatietheater Maranza gaf op 3 december 2018 een voorstelling voor personeel en relaties van woningcorporatie Thuisvester (West-Brabant). De nieuwe ondernemingsvisie van Thuisvester stond centraal, met meer verantwoordelijkheid naar de huurder met een maatwerkbenadering. Maranza heeft zich vooraf uitgebreid verdiept in wat er bij Thuisvester speelt en wat de essentie is van onze ontwikkeling. Op de dag van de voorstelling heeft Maranza opnieuw actief geluisterd naar wat onze medewerkers bezig houdt. De voorstelling van ruim een uur werd uitgevoerd door een actrice, een acteur en een musicus.

Na een voorzichtige start won de voorstelling aan vaart. Met de kleurige kostuums werden verschillende karakters uitgebeeld, waarbij ook vanuit het publiek actief, en gekostumeerd, werd deelgenomen. Op verschillende momenten wist Maranza met het spel en de zuivere zang het publiek echt te raken. Het acteer- en zangtalent kwam zo tot zijn recht, dat men soms bijna vergat dat er volledig werd gedreven op de kracht van improvisatie. Door op papier geschreven one-liners vanuit het publiek in de voorstelling te gebruiken ontstonden onverwachte wendingen en ontroerende momenten. Daar mee kwam de voorstelling ook tot een herkenbaar en natuurlijk slotmoment. De voorstelling van Maranza werd, na de aanvankelijk sceptische houding van het publiek na het zien van de kleurige kostuums, enthousiast ontvangen en zeer gewaardeerd. Wij bevelen het theater van harte aan.

Johan Westra, directeur bestuurder Thuisvester
Connie Tuijl, communicatieadviseur Thuisvester


Maranza, een knap staaltje improvisatie theater!

Het optreden van Maranza vormde een luchtig brug met de inhoudelijke spreker over non-verbale communicatie in de gezondheidszorg. Maranza zette humoristisch en uitvergroot neer hoe non-verbale communicatie in de praktijk uitpakt. Input van de zorgprofessionals zelf werd ter plekke met veel inlevingsvermogen op het toneel verwerkt. Heel knap! Door de bijdrage van Maranza werd een conferentie met een inhoudelijk thema tevens beleefd als een avondje uit.

Denise de Zwart
Manager Huisartsengroep Haaksbergen / EerstelijnsZorg Haaksbergen


Er komt verrassend veel uit in korte tijd.

Tijdens het voorgesprek kwam er al een mooie dynamiek op gang waardoor Marihuela veel informatie losweekte. De sessies zelf waren prikkelend. Het improvisatietheater maakte dat zelfs de meest lastige onderwerpen die er leefde binnen de groep aan het licht kwamen. En er ook nog om gelachen kon worden.

Marihuela is een hele goede procesbegeleider die zonder oordeel of sturing zorgt dat ieder individu gehoord wordt en zich gehoord voelt. Ze gebruikt verschillende werkvormen en weet precies wat de groep op welk moment nodig heeft. Waardoor er verrassend veel uitkomt in korte tijd. En iedereen met positieve energie naar huis gaat. Daarna is er ook echt concreet gestart met het oppakken van de gesignaleerde punten.

Stichting kanker.nl & KWF Kankerbestrijding.