Schuur Diner

investeren in schurende samenwerking

Hoeveel tijd kost schurende samenwerking?

En hoeveel energie? En wat is de prijs die jouw klant, of het beoogd resultaat betaald?

(Integraal) samenwerken vraagt om goede relaties. De waan van de dag laat ons schuren via de inhoud, zonder te investeren in de relatie. Wie is die ander eigenlijk? Welke belangen, behoeftes en invalshoeken vertegenwoordigt deze samenwerkingspartner?

Het Schuur Diner is een laagdrempelige manier om eens het verkennende gesprek te voeren over hoe jullie samenwerking het best tot z'n recht komt.

Maranza speelt tussendoor op niet bedreigende met wat er schuurt in samenwerking. Onder het genot van een driegangen diner, investeren jullie in een betere samenwerking.

Uitnodigend

Een goede voorbereiding is het halve werk. We onderzoeken wie je waarom zou willen uitnodigen voor het Schuur Diner en hoe je daarvoor een uitnodigende context maakt. Wat het van jou vraagt om het moedige en verbindende gesprek te voeren die opbouwt en niet afbreekt. Een groep gastheren en gastvrouwen neemt de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden van een zinvol Schuur Diner. De, door jullie uitgenodigde, gasten schuiven aan bij een zorgvuldig voorbereid diner.

Het diner

. Er is een ontvangst die genodigeden welkom laat voelen.

Maranza helpt het ijs te breken en schurende zaken met lichtheid te benaderen.

Tussen de gangen door staan we stil bij verschillende onderzoeksvragen waar jullie tijdens het eten het gesprek op eigen wijze verder over voeren.

Maranza werkt met anonieme briefjes die geintegreerd worden in muzikale scènes.

Wat schuurt er in de samenwerking?

Wat heb je nodig voor een betere samenwerking?

Wat zou een betere samenwerking jullie brengen?

De anonimiteit helpt om op niet bedreigende wijze, wel schurende thema's te kunnen onderzoeken.


After Party

We staan met de gastheren en gastvouwen stil bij de gevoerde gesprekken. Waar schuurde het, wat heeft het gebracht en vooral wat is er nu nog nodig?